Domov  /  Pobočky  /  Múzeum dopravy v Bratislave  /  Vstupné

Múzeum dopravy v Bratislave

vstupné

Dospelí návštevníci

4,00 €

Žiaci, študenti SŠ, ISIC, ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov

2,00 €

Rodinná vstupenka, min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

9,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

1,00 €

Deti predškolského veku, ZŤP, seniori nad 70, zamestnanci MK SR, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad pre jednotlivcov do 10 osôb

10,00 €

Fotografovanie/filmovanie

2,00 €

Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu

od 35,00 €

Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých expozícií STM vrátane výstav

50,00 €

 

Akceptujeme kultúrne poukazy pre rok 2019.

Jeden kultúrny poukaz platí na vstup pre jedného žiaka + doplatok 1,00€

Zľavnené vstupné: 2,00 EUR
deti nad 6 rokov, žiaci, študenti po preukázaní preukazom alebo indexom, dôchodcovia do 70 rokov,
držitelia karty ASA (Autoklub Slovakia Assistance) po preukázaní sa kartou
držitelia preukazu vojnového veterána, ďalšie osoby na základe uzatvorených zmlúv

Bezplatné vstupné: Deti do 6 rokov

Osoby nad 70 rokov po preukázaní sa dokladom, kde je uvedený dátum narodenia
Zamestnanci Ministerstva kultúry SR po preukázaní sa preukazom zamestnanca MK SR
Držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku po preukázaní sa preukazom
Držitelia ICOM karty po preukázaní sa preukazom
Zdravotne postihnuté osoby po preukázaní sa preukazom

 

/posledný vstup o 16,30 hod./

 voľný vstup každú prvú nedeľu v mesiaci