Domov  /  Pobočky  /  Múzeum dopravy v Bratislave  /  Vstupné

Múzeum dopravy v Bratislave

vstupné
Vstupné platí od 2.2. 2022.
 

Dospelí návštevníci

7,00 €

Zľavnené vstupné: žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, študenti s preukazom ISIC, ITIC, dôchodcovia do 70 rokov

3,00 €

Rodinná vstupenka: min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

14,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

2,00 €

Deti od 3 - 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov

1,00 €

Deti do 3 rokov veku, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN, ZŤP (vrátane doprovodu)

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb)

5,00 €

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie profesionálne (fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu)

40,00 €

 

Akceptujeme kultúrne poukazy pre rok 2022.

Jeden kultúrny poukaz platí na vstup pre jedného žiaka + doplatok 1,00€

Zľavnené vstupné: 3,00 EUR
deti nad 6 rokov, žiaci, študenti po preukázaní preukazom alebo indexom, dôchodcovia do 70 rokov,
držitelia karty ASA (Autoklub Slovakia Assistance) po preukázaní sa kartou
držitelia preukazu vojnového veterána, ďalšie osoby na základe uzatvorených zmlúv

Bezplatné vstupné: Deti do 3 rokov

Osoby nad 70 rokov po preukázaní sa dokladom, kde je uvedený dátum narodenia
Zamestnanci Ministerstva kultúry SR po preukázaní sa preukazom zamestnanca MK SR
Držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku po preukázaní sa preukazom
Držitelia ICOM karty po preukázaní sa preukazom
Zdravotne postihnuté osoby po preukázaní sa preukazom

 

/posledný vstup o 16,30 hod./

 voľný vstup každú prvú nedeľu v mesiaci