Domov  /  Pobočky  /  Sídelná budova v Košiciach  /  Vstupné

Sídelná budova v Košiciach

vstupné

Expozície múzea Hutníctvo a metalurgia, Baníctvo, Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Umelecké kováčstvo, Oznamovacia elektrotechnika, Vývoj písacích strojov, Úžitkové a ozdobné predmety z kovov, Z dejín fyziky na Slovensku, Zubná technika

Dospelí návštevníci

5,00 €

Žiaci, študenti SŠ, ISIC, ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov

2,00 €

Rodinná vstupenka, min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

8,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

1,00 €

Deti predškolského veku, ZŤP, seniori nad 70, zamestnanci MK SR, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad pre jednotlivcov do 10 osôb

10,00 €

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu

od 35,00 €

Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých expozícií STM vrátane výstav

50,00 €

Energetické oddelenie Aurela Stodolu

Dospelí návštevníci

2,00 €

Žiaci, študenti SŠ, ISIC, ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov

1,00 €

Rodinná vstupenka, min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

3,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

1,00 €

Deti do 6 r., seniori nad 70, zamestnanci MK SR, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, ZŤP, press, SSN

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad pre jednotlivcov do 10 osôb

5,00 €

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu

od 35,00 €

Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých expozícií STM vrátane výstav

50,00 €

Sieň elektrických výbojov

Dospelí návštevníci

3,00 €

Žiaci, študenti SŠ, ISIC, ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov

2,00 €

Rodinná vstupenka, min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

6,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

1,00 €

Deti do 6 r., seniori nad 70, zamestnanci MK SR, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, ZŤP, press, SSN

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad pre jednotlivcov do 10 osôb

v cene

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu

od 35,00 €

Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých expozícií STM vrátane výstav

50,00 €

 

Planetárium

Dospelí návštevníci

3,00 €

Žiaci, študenti SŠ, ISIC, ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov

2,00 €

Rodinná vstupenka, min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

6,00 €

Organizované skupiny detí predškolského veku

1,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

1,00 €

Deti do 6 r., seniori nad 70, zamestnanci MK SR, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, ZŤP, press, SSN

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad pre jednotlivcov do 10 osôb

v cene

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu

od 35,00 €

Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých expozícií STM vrátane výstav

50,00 €

Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%