Domov  /  Pobočky  /  Sídelná budova v Košiciach  /  Vstupné

Sídelná budova v Košiciach

vstupné
Vstupné platí od 2.2. 2022.
 

Expozície múzea Hutníctvo a metalurgia, Baníctvo, Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Umelecké kováčstvo, Elektrovek, Vývoj písacích strojov, Úžitkové a ozdobné predmety z kovov, Z dejín fyziky na Slovensku, Zubná technika

Dospelí návštevníci

7,00 €

Zľavnené vstupné: žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, študenti s preukazom ISIC, ITIC, dôchodcovia do 70 rokov

3,00 €

Rodinná vstupenka: min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

14,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

2,00 €

Deti od 3 - 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov

1,00 €

Deti do 3 rokov veku, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN, ZŤP vrátane doprovodu

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb)

5,00 €

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie profesionálne (fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu)

40,00 €

Energetické oddelenie Aurela Stodolu

Dospelí návštevníci

3,00 €

Zľavnené vstupné: žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, študenti s preukazom ISIC, ITIC, dôchodcovia do 70 rokov

2,00 €

Rodinná vstupenka: min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

6,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

2,00 €

Deti od 3 - 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov

1,00 €

Deti do 3 rokov veku, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN, ZŤP vrátane doprovodu

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb)

5,00 €

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie profesionálne (fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu)

40,00 €

Sieň elektrických výbojov

Dospelí návštevníci

5,00 €

Zľavnené vstupné: žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, študenti s preukazom ISIC, ITIC, dôchodcovia do 70 rokov

3,00 €

Rodinná vstupenka: min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

10,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

2,00 €

Deti od 3 - 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov

1,00 €

Deti do 3 rokov veku, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN, ZŤP vrátane doprovodu

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb)

v cene vstupenky

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie profesionálne (fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu)

40,00 €

Planetárium

Dospelí návštevníci

5,00 €

Zľavnené vstupné: žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, študenti s preukazom ISIC, ITIC, dôchodcovia do 70 rokov

3,00 €

Rodinná vstupenka: min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

10,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

2,00 €

Deti od 3 - 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov

2,00 €

Deti do 3 rokov veku, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN, ZŤP vrátane doprovodu

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb)

v cene vstupenky

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie profesionálne (fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu)

40,00 €

Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%

Slovenské technické múzeum prijíma kultúrne poukazy na základe zmluvy č. MK-164/2022/3.2 a odporúčania MK SR do 8. 11. 2022 s cieľom sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl.