Ocenenia

 

2020

vyrocna cena 2019

Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 v kategórii EXPOZÍCIA za expozíciu Pravdivo o nepravých zuboch. Od remeselníka k dentistovi a zubnému technikovi. 

2019

vyrocna cena 100 rokov lodiarstvaVýročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 v kategórii VÝSTAVA
za výstavu 100 rokov lodiarstva v Československu.

 

 

2014

muzeum roka 201311. ročník Múzeum roka 2013
v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoslovenskou pôsobnosťou
prihlásené predmety súťaže: 

 

 

 1. Akvizícia zbierkového predmetu: "Ford T Coupé"
 2. Vedecko-výskumná činnosť zameraná na získanie nových alebo sumarizujúcich
  poznatkov: "Slovník historických technických pojmov a výrazov"
 3. Bezpečnosť, odborná ochrana zbierkových predmetov - odborné ošetrenie
  zbierkového predmetu: "Reštaurovanie Leteckého motora BMW 801"
 4. Prezentácia a interpretácia zbierkových predmetov, zbierok a predmetov
  kultúrnej hodnoty prostredníctvom nových expozícií: "Počiatky letectva do
  roku 1945"
 5. Nové formy práce s verejnosťou, uplatňujúce múzejnú pedagogiku v činnosti
  múzea: "Vedecko-technické centrum pre deti a mládež - Hrou k poznaniu" 

2011

muzeum roka 2010cena Múzeum roka 2010
v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou
Prihlásené predmety súťaže:

 1. Vedecko-výskumná činnosť: „Publikácia Geodetická technika v zbierkovom fonde STM ako výstup VVÚ"
 2. Vedecko-výskumná činnosť: „Publikácia Geodetická technika v zbierkovom fonde STM ako výstup VVÚ"
 3. Akvizícia zhodnocujúca zbierkový fond: „Zbierkový predmet - sústruh"
 4. Bezpečnosť a odborná ochrana zbierok: „Reštaurovanie - reostat drevený veľký Bláthy"
 5. Nové formy práce s verejnosťou: Edukačná aktivita „PREMENA RUDY NA KOV"  

2009

muzeum roka 2008cena Múzeum roka 2008
v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou
Prihlásené predmety súťaže:

 1. Akvizícia zhodnocujúca zbierkový fond: „Zbierka vysokonapäťových prístrojov a zariadení"
 2. Prezentácia a interpretácia zbierkových predmetov - expozície a výstavy: „Stála expozícia / Sieň elektrických výbojov"

  

2007

vyrocna cena 2006Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 v kategórii EXPOZÍCIA
za nové expozície Múzea letectva v Košiciach.