Edičná činnosť

Geodetická technika v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea Košice

Zobraziť viac

Objekty železiarskej výroby na východnom Slovensku GEMER – MALOHONT

Zobraziť viac