Edičná činnosť

K dejinám vedy, výroby a techniky na Slovensku - ich múzejná dokumentácia

Zobraziť viac

Priemyselné dedičstvo ako súčasť kultúrneho dedičstva

Zobraziť viac

Jozef Maximilián Petzval - vplyv jeho prác na rozvoj techniky a optiky

Zobraziť viac