Prírastky do zbierkového fondu

Slovenské technické múzeum sa systematicky venuje budovaniu zbierkového fondu a v rámci akvizičnej činnosti každoročne nadobúda do spravovaného zbierkového fondu formou daru, vlastným výskumom, prevodom správy a kúpou predmety historickej, dokumentačnej a umeleckej hodnoty.

Predmety sú nadobúdané v súlade so špecializáciou múzea, Akvizičnou politikou STM a Akvizičnými zámermi spracovanými pre jednotlivé zbierky (kolekcie).

Zoznam prírastkov ZP za rok 2015

Zoznam prírastkov ZP za rok 2016

Zoznam prírastkov ZP za rok 2017

Zoznam prírastkov ZP za rok 2018

Zoznam prírastkov ZP za rok 2019

Zoznam prírastkov ZP za rok 2020

Zoznam prírastkov ZP za rok 2021

Zoznam prírastkov ZP za rok 2022