Domov  /  Pobočky  /  Múzeum Solivar v Prešove  /  Vstupné

Múzeum Solivar v Prešove

vstupné

Dospelí návštevníci

5,50 €

Žiaci, študenti SŠ, ISIC, ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov

2,50 €

Rodinná vstupenka, min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

10,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

1,00 €

Deti predškolského veku, ZŤP, seniori nad 70, zamestnanci MK SR, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad pre jednotlivcov do 10 osôb

v cene

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu

od 35,00 €

Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých expozícií STM vrátane výstav

50,00 €

 

Múzeum Solivar - Sklad soli

Dospelí návštevníci

2,00 €

Žiaci, študenti SŠ, ISIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov

1,00 €

Rodinná vstupenka, min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

4,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

1,00 €

Deti predškolského veku, ZŤP, seniori nad 70, zamestnanci MK SR, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad pre jednotlivcov do 10 osôb

v cene

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu

od 35,00 €

Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých expozícií STM vrátane výstav

50,00 €

 

Soľná jaskyňa

Dospelí návštevníci

4,00 €

Žiaci, študenti SŠ, ISIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov

2,00 €

Rodinná vstupenka, min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

8,00 €

Deti predškolského veku

2,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

1,00 €

Deti do 6 r., seniori nad 70, zamestnanci MK SR, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, ZŤP

2,00 €

 

* Nárok na zľavnené vstupné majú študenti základných, stredných a vysokých škôl po preukázaní sa indexom, resp. preukazom školy.

** Rodinná vstupenka platí pre dve dospelé osoby a najviac tri deti v ich sprievode.

*** Lektorský výklad sa poskytuje zdarma ohláseným školským skupinám a skupinám nad 5 osôb na požiadanie.