Domov  /  Pobočky  /  Múzeum Solivar v Prešove  /  Vstupné

Múzeum Solivar v Prešove

vstupné
Vstupné platí od 2.2. 2022.
 

Dospelí návštevníci

8,00 €

Zľavnené vstupné: žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, študenti s preukazom ISIC, ITIC, dôchodcovia do 70 rokov

4,00 €

Rodinná vstupenka: min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

16,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

2,00 €

Deti od 3 - 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov

1,00 €

Deti do 3 rokov veku, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN, ZŤP vrátane doprovodu

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb)

v cene vstupenky

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie profesionálne (fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu)

40,00 €

 

Múzeum Solivar - Sklad soli

Dospelí návštevníci

3,00 €

Zľavnené vstupné: žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, študenti s preukazom ISIC, ITIC, dôchodcovia do 70 rokov

2,00 €

Rodinná vstupenka: min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

6,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

2,00 €

Deti od 3 - 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov

1,00 €

Deti do 3 rokov veku, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN, ZŤP vrátane doprovodu

zadarmo

Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb)

v cene vstupenky

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie profesionálne (fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu)

40,00 €

 

Soľná jaskyňa

Dospelí návštevníci

4,00 €

Zľavnené vstupné: žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, študenti s preukazom ISIC, ITIC, dôchodcovia do 70 rokov

2,00 €

Rodinná vstupenka: min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

8,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

2,00 €

Deti od 3 - 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov

1,00 €

Deti do 3 rokov veku, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN, ZŤP vrátane doprovodu

zadarmo

Fotografovanie profesionálne (fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu)

40,00 €

 

* Nárok na zľavnené vstupné majú študenti základných, stredných a vysokých škôl po preukázaní sa indexom, resp. preukazom školy.

** Rodinná vstupenka platí pre dve dospelé osoby a najviac tri deti v ich sprievode.

*** Lektorský výklad sa poskytuje zdarma ohláseným školským skupinám a skupinám nad 5 osôb na požiadanie.

  

Slovenské technické múzeum prijíma kultúrne poukazy na základe zmluvy č. MK-164/2022/3.2 a odporúčania MK SR do 8. 11. 2022 s cieľom sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl.