Domov  /  Pobočky  /  Vedecko-technické centrum pre deti a mládež  /  Základné informácie

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež

deti vo vtc titulny obrazok

V atraktívnom prostredí sa interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom oboznámite s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi. V tejto časti múzeá je dotýkanie sa exponátov nevyhnutnosťou. Nájdete tu optické klamy, 3D a 2D ilúzie, hlavolamy, akustické a elektrické zariadenia, merania postrehu... Vedu, techniku a prírodné vedy tu popularizujeme hravou, pútavou a živou formou.

Poslaním Vedecko-technického centra pre deti a mládež je vytvorenie uceleného informačného a vzdelávacieho múzejného priestoru. Slúži pre prácu s mládežou a podporu prezentácie vedy a techniky, založenej na interaktivite a experimentovaní, s využitím moderných prezentačných foriem a metód. Základom je interaktívnosť, edukatívnosť, zábavnosť a atraktivita. Veda, technika a prírodné vedy sú tu popularizované hravou, pútavou, živou formou. Skladba a výber exponátov bol inšpirovaný po vzore „science centier“.
Demonštráciám slúži viac ako 100 interaktívnych exponátov v galériách na dvoch poschodiach. V Slovenskom technickom múzeu je tak k dispozícii návštevníkom moderné vzdelávacie centrum. Projekt takejto múzejnej interaktívnej učebne ponúka netradičnú formu vzdelávania, doplňovania poznatkov klasických vzdelávacích osnov pre základné a stredné školy.
Vo výstavných sieňach sú zastúpené prírodné vedy – fyzika, mechanika, z optiky zaujímavé optické klamy a ilúzie 3D a 2D, hlavolamy, magnetizmus, zmyslové vnemy. Početné exponáty a demonštračné zariadenia sú zamerané tiež na prezentáciu javov z oblasti elektrotechniky.
Návštevníci, hlavne školská mládež, si na exponátoch overujú teoretické zákonitosti, napr. Pythagorovu vetu, Newtonovu kolísku, Bernoulliho vznášajúcu sa loptu, Termovíznu kameru, Moare efekt, Prienik postáv, 3D siločiary, Hydrodynamický jav, Negatoskop, Stroboskop, Gyroskop a mnohé ďalšie efekty.
Vyskúšať si môžu taktiež svoju šikovnosť a logické myslenie pomocou hlavolamov a očných klamov, ako hlavolam Tanagram, Hanojská veža, Jež v klietke a ďalšie. Vo Vedecko-technickom centre sú zastúpené objavy a vynálezy vedcov (Tesla, Newton, Bernoulli, Röntgen, Pythagoras), ktorí významne obohatili svet.

Skupinové prehliadky nad 7 účastníkov rezervujte, prosím, prostredníctvom rezervačného systému TU  a počkajte na potvrdenie rezervácie, alebo rezervujte telefonicky UTOROK až PIATOK v čase 9.00 - 11.00, 14.00 - 16.30 hod. na tel. čísle: +421 55 2451175.