Voľné pracovné miesta

Grafik, výtvarník


Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01 Košice
ponúka voľné pracovné miesto Grafik, výtvarník s možným nástupom od 15. 01. 2022.

Miesto výkonu práce: Hlavná 88, Košice


Náplň práce:


• príprava grafických a výtvarných návrhov,
• vyhotovovanie grafiky - knihy, časopisy, pohľadnice, plagáty a pod.,
• príprava podkladov - pdf súborov do tlače a finalizácia
• aktualizácia web stránok

 

Počítačové znalosti (používateľ):


• Adobe InDesign - expert
• Adobe Illustrator (alebo CorelDraw) - pokročilý
• Adobe Photoshop – pokročilý
• Affinity publisher, designer, photo - pokročilý


Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:


• stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelanie, odbor grafik digitálnych médií, dizajn
• odborná prax : najmenej 2 roky
• predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
• znalosť cudzieho jazyka : AJ (mierne pokročilý)

 

Iné kritériá a požiadavky:


• znalosti a prax z oblasti signmakingu
• znalosti z oblasti polygrafie
• zodpovednosť, kreatívne a inovatívne myslenie, samostatnosť,
• vysoké pracovné sadenie, cieľavedomosť, pozitívny prístup k práci, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu.


Požadované doklady poslať do termínu 13. 12. 2021:


• žiadosť,
• profesijný životopis,
• PORTFÓLIO doteraz realizovaných prác
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti


Platové zaradenie a plat:
V zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, zaradenie do min. 5. platovej triedy – pri 4 rokoch praxe od 706,50 Eur, podľa príslušného platového stupňa + zvýšenie tarifného platu o 5 % , po 3-och mesiacoch možnosť priznania osobného príplatku.
Žiadosti zasielajte na adresu: Slovenské technické múzeum, personálne oddelenie, Hlavná 88, 040 01 Košice.


Mailom: sofia.gregova@stm-ke.sk

Informácia o spracovaní osobných údajov - uchádzači o zamestnanie