Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky Slovenského technického múzea (ďalej len "STM") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby STM. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. STM zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

STM si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti STM alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou STM. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti STM.