Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej

Adresa: Petzvalova 30, 059 01 Spišská Belá
Tel.: +421 52 45 913 07
Mob.: +421 918 965 699
E-mail: muzeum.petzval@stm-ke.sk