Domov  /  Pobočky  /  Múzeum kinematografie r. Schusterovej v Medzeve  /  Základné informácie

Múzeum kinematografie r. Schusterovej v Medzeve

Fotografickú a kinematografickú techniku môžeme pokladať za jeden z najväčších objavov ľudstva. Postupne sa stala každodennou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života až natoľko, že takmer zovšednela a jej význam v celej šírke si uvedomuje len málokto z nás. Rudolf Schuster, od mladosti nadšený fotograf a vyznávač filmovacej techniky, začal zbierať a zhromažďovať fotografickú a kinematografickú techniku s úmyslom vytvorenia pamätnej izby v rodnom dome v Medzeve. 

Týmto činom chcel vzdať hold prvej zahraničnej slovenskej amatérskej filmárskej expedícii v rokoch 1927 - 1928 po vnútrozemí Brazílie. Členmi tejto expedície boli: Alojz Schuster, Ján Benedik, Michal Benedik. Ako už názov napovedá, múzeum sa orientuje predovšetkým na kinematografickú techniku, ale sú tu bohato zastúpené aj iné formy zobrazovacej techniky. Zbierkové predmety, ktoré tvoria základ expozície, získal Rudolf Schuster vlastným zberom, darom alebo kúpou. Nechýbajú tu exponáty (dary) od prezidentov mnohých štátov: Johannesa Raua, Václava Havla, Alexandra Kwaśnewského, Leonida Kučmu, Thomasa Klestila, švédskeho kráľa Carla XVI Gustava, monackého princa Alberta a ďalších. 

Vystavená kolekcia je výsledkom celoživotného zberateľského úsilia, obsahuje vzácne exponáty, ktoré dokumentujú priekopníctvo dokumentárneho filmu na Slovensku. Zastúpené sú filmovacie kamery, drevené na 35 mm film zo začiatku 20. storočia, snímacie kamery z 30. rokov 20. storočia, kamery rôznych formátov na 8 mm, 16 mm film od amatérskych až po profesionálne, ako aj farebné televízne kamery. Zastúpené sú tu renomované značky Pathé, Ernemann, Ertel-Werke, Bagley, Prestwisch, Wiliamson, Eumig a mnohé iné. 
Filmové projektory z tohto, ale aj neskoršieho obdobia (od roku 1900), stereoskopy, lampové skrine, laterna magica. Sú to ojedinelé, historicky vzácne exponáty, ručne ovládané presvetlené petrolejovými lampami. Zastúpené sú cenné značky Unger & Hoffman, Edision Home Kinetoscope, Keystone, Zeiss, Eumig z obdobia rokov 1930-1940, ďalej diaprojektory, pomôcky pre filmárov. Vzácne sú aj fotografické prístroje všetkých základných konštrukčných typov od jednoduchých boxov cez jednooké a dvojoké zrkadlovky až po profesionálne donedávna používané fotografické prístroje. Zaujímavé sú najmä fotografické prístroje od roku 1890. Zastúpenie tu majú výrobcovia ako napr. Voigtländer, Goldwein, Estman Kodak, Yaschika, Keystone, Ernemann, Agfa a iné. Okrem fotografickej a kinematografickej techniky sa v exteriéri múzea nachádza funkčný vodný hámor s uzavretým kolobehom vody, kováčska vyhňa s dúchadlom, hámorníckymi kladivami a kováčskym náradím. Hámornícku tradíciu v lokalite Šugovskej doliny a Medzeva reprezentujú kované poľnohospodárske nástroje, lopaty, motyky a iné dobové predmety, ktoré sú neodmysliteľne späté so životom ľudí v Medzeve, najmä hámorníkov. V zadnej časti záhrady sú umiestnené kolesá vodných hámrov, brúsne kamene, buchary a iné časti vodných hámrov. Sú to tzv. pamätníky zašlých čias. 


Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej sa svojou bohatosťou a rôznorodosťou historických zbierok zaradilo medzi ojedinelé múzeá na Slovensku. Po inventarizácii a dokumentácii zbierkových predmetov, ktoré do zbierkového fondu prijalo Slovenské technické múzeum, bolo Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej sprístupnené verejnosti od 1. novembra 2007 s celoročnou prevádzkou.

Viac