Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej

Úvodná časť expozície je venovaná životu, kariére a dielu významného matematika, fyzika, univerzitného profesora, vedca a priekopníka v oblasti fotografickej optiky, Jozefa Maximiliána Petzvala. V miestnosti je inštalovaný historický mobiliár, ktorý pripomína jeho pracovňu. Plošný materiál dopĺňa aj kópia nákresov jeho prenosného prístroja, krajinárskeho objektívu i nákresov objektívov pre kinematografické premietanie. Vo vitríne nechýba ani prvý celokovový prístroj - daguerroskop (dar firmy Voigtländer z roku 1965) s portrétovým objektívom, ktorý J. M. Petzval v roku 1840 prepočítal ako prvý na svete. Tento objektív mal na svoju dobu vynikajúcu svetelnosť 1:3,7 a bol 14 krát svetelnejší ako Daguérrom používané objektívy. Prístroj bol predmetom celoživotného sporu medzi J. M. Petzvalom a viedenským optikom P. W. F. Voigtländerom, ktorý ho vyrábal. Jeho objav bol predznamenaním obrovského rozvoja fotografickej, snímacej a projekčnej techniky, čo dokumentuje aj kolekcia vystavených objektívov. V strede miestnosti je umiestnený cestovný fotografický prístroj z roku 1890 s krajinárskym objektívom, na ktorom sa tiež výpočtami podieľal J. M. Petzval. Okrem toho sa zaoberal optikou pre mikroskopy, ďalekohľady a laboroval aj so svetlometmi. Modifikáciu jeho objektívov predstavujú aj dva voľne uložené objektívy, využívané pre astrofotografiu.
V dome, v ktorom sa múzeum nachádza, sa okrem Jozefa narodil aj jeho brat Otto Baltazár (1809 - 1893), ktorý sa preslávil ako matematik, vedec a inžinier, autor mnohých učebníc elementárnej a vyššej matematiky, technickej mechaniky, vodného staviteľstva a astronómie. Premietané krátke filmy zo života oboch bratov, spracované dokumentaristom Ivanom Rumanovským, dopĺňajú textovú časť expozície.

Druhá časť expozície prehľadnou formou prezentuje historický vývoj techniky od prvých pokusov s camerou obscurou až po prvú fotografiu z roku 1826. Prezentovaný dvojrozmerný materiál súvisiaci s vynálezom fotografickej techniky v jej počiatočnom období, je reprezentovaný priekopníkmi ako boli J. N. Niépce, L. J. Daguérre, W. H. Talbot, C. A. Steinheil a Ch. Chevaliér. Súčasťou expozície je aj niekoľko daguerrotypií, ambotypií a ferrotypií. Atmosféru a počiatky sálovej fotografie pripomína dobovo aranžovaný fotoateliér zo začiatku 20. storočia.
Na "obdobie daguerrotypie" nadväzuje samostatný tematický celok, v ktorom sú prezentované fotografické prístroje a pomôcky najrozmanitejších typov z obdobia Petzvalovho aktívneho pôsobenia, až po tie najnovšie, vrátane digitálnej. V štrnástich samostatných vitrínach sú inštalované súbory fotografických prístrojov členených podľa zaužívanej typológie a formátu. Konkrétne ide o prístroje: ateliérové, cestovné, sklopné, vzperové, boxové, jednooké a dvojoké zrkadlovky, prístroje pre okamžitú fotografiu, pockety, miniatúrne, kompakty, stereoskopické, panoramatické, zvláštne a digitálne. Exponáty prezentujú renomovaných výrobcov fotografickej techniky, ako sú firmy: Goldmann, Goerz, Hüttig, Voigtländer & Sohn, Zeiss Ikon, Ica, Ihagee, Ernemann, Ensing, Exakta, Krügener, Contessa, Nettel, Plaubel & Co., Kodak, Franke & Heidecke, Leitz, Agfa, Balda, Optikotechna, Hasselblad a ďalšie.
Z prístrojovej techniky sú vystavené známe historické konštrukcie fotoaparátov, vrátane niektorých unikátov.
Súčasťou expozície sú aj ateliérové prístroje, ich vývojový rad patrí v zbierkovom fonde medzi najstaršie. Ich profesionálnu éru pripomínajú kolekcie rodinných fotografií i fotografií tzv. vizitkových formátov. Návštevník má možnosť vidieť zásobníkové a detektívne komory s mechanizmom na výmenu platní. K unikátnym exponátom patrí aj Krügenerova detektívna komora v podobe knihy. Nechýbajú ani prvé cestovné a reportérske prístroje a fotoaparáty z počiatkov stereografie. Z boxových prístrojov sú inštalované fotoaparáty značky Kodak, u ktorých zakladateľ firmy G. W. Eastman v roku 1888 nahradil sklenené dosky zvitkovým filmom. Prijateľná cena, ovládanie a firemný servis umožnili ich rozšírenie. Sú tu zastúpené všetky typy používaných normalizovaných formátov, od sklenených dosiek cez zvitkové filmy stredného formátu (6 x 9, 6 x 6) až po maloformátové (na 35 mm kinofilm). K sprehľadneniu jednotlivých typov vyššie uvedených exponátov slúži vyobrazenie základných typov a používaných formátov so stručným technickým popisom. Kvôli názornosti pri danom type prístroja je uvedený technický nákres jeho konštrukcie.
Chronologický prehľad vývoja fotografickej techniky od camery obscury až po súčasnosť dokladuje samostatný panel. Priamu väzbu na súbor dobových čiernobielych a farebných pohľadníc má aj vystavený "Bromograf"- zariadenie, ktoré slúžilo na ich výrobu. Za netradičný možno považovať aj prístroj "Polyfoto Mark 5", určený na multiplikačné fotografie.

Jedna z vitrín je venovaná produkcii fotoaprátov vyrábaných v Československu, ktoré sú zastúpené značkami Optikotechna, Meopta, Kolář, Druopta a ďalšie. Nechýba legendárna dvojoká zrkadlovka Flexaret vo viacerých modifikáciách, ďalej Spektaretta, Mikroma a Stereomikroma.
Povojnová produkcia je zastúpená aj fotoaparátmi z bývalej NDR (Exa, Exakta, Praktica, Praktiflex, Praktisix, Pentacon a iné) a zo Sovietskeho zväzu (Fed, Zorki, Kiev, Moskva, Zenit a ďalšie), ktoré boli medzi amatérmi veľmi obľúbené. Cieľavedomá akvizícia Slovenského technického múzea za posledné dve desaťročia umožnila doplniť expozíciu o exponáty významných európskych, amerických a najmä japonských výrobcov, ktorí priniesli výrazné inovácie v oblasti analógovej a digitálnej fotografickej techniky (Kodak, Nikon, Sony, Minolta, Panasonic, Olympus, Chinon, Mamiya, Yashica). Objektívy rôzneho typu (štandardné, širokouhlé, zoom a teleobjektívy) sú inštalované v samostatnej vitríne.

Návštevník má možnosť, okrem rozsiahlej kolekcie fotoaparátov, oboznámiť sa s vývojom fotografických pomôcok od petrolejových lámp až po kopírovacie zariadenia a zväčšovacie prístroje. Inštalovaná fotokomora zo 70. rokov 20. storočia, vybavená potrebnými prístrojmi a pomôckami, dokladuje "mokrý proces" zhotovovania čiernobielych a farebných fotografií a negatívov. Veľkorozmerné panely v jednej z miestností predstavujú fotografiu ako médium. Zvýrazňujú nielen technický, ale aj sociálny a kultúrny aspekt fotografie a približujú jej druhy: reportážnu, žurnalistickú, portrétnu, umeleckú a reklamnú. Nechýba ani letecká a satelitná snímka. Dejiny samotnej fotografie ako disciplíny vždy úzko súviseli s vývojom fotografickej techniky, čo malo podstatný vplyv na jej vývin.

Miestnosť na prízemí je venovaná dejinám kinematografickej techniky. Táto časť expozície, okrem základných informácií o dejinách kinematografie vo svete a na Slovensku, reprezentuje v skratke vývojový rad snímacích prístrojov najrozmanitejších konštrukcií a techniky snímania, projekčné prístroje zo začiatku filmovej techniky, kinosálové 35 a 16 mm projektory (Imperator 35, AEG a Meopton II), až po prístrojovú techniku nedávneho obdobia. Z výrobcov možno spomenúť H. Ernemann, Páthé Fréres, Arnold & Richter, Siemens & Halske, Baťa Zlín, Paillard, Bell & Howell, Bolex, Eumig, Meopta, KMZ a iní. Sú zastúpené všetky filmové formáty 35, 16, 9,5 a 8 mm. V expozícii je možnosť premietania filmov na dobových a súčasných projekčných prístrojoch.
Celkovo je v múzeu na výstavnej ploche cca 280 m² inštalovaných viac ako 600 trojrozmerných exponátov.