Pre médiá

Kontakty pre médiá:

Oddelenie marketingu a prezentácie: +421 55 2451 175

Mgr. Ján MELICH - námestník pre marketing a propagáciu

tel.: +421 55 2451 188
mobil: +421 905 282 187
e-mail: jan.melich@stm-ke.sk

Mgr. Ivan Baláž, PhD. - vedúci oddelenia marketingu a prezentácie

tel.: +421 55 2451 133
mobil: +421 918 965 708
e-mail: ivan.balaz@stm-ke.sk

Logá STM na stiahnutie:

slovenská verzia (formát pdf)

anglická verzia (formát pdf)

 

slovenská verzia (formát jpeg)

anglická verzia (formát jpeg)