Domov  /  Pobočky  /  Múzeum dopravy v Bratislave  /  Základné informácie

Múzeum dopravy v Bratislave

Ako nás nájdete:
STM-Múzeum dopravy v Bratislave sa nachádza za budovou Železničnej polície, medzi Námestím Franza Liszta a Pražskou ulicou. Dostanete sa k nám po schodoch z nadchodu pre peších ponad Šancovú ulicu. Ak prichádzate automobilom, odbočte z Pražskej ulice (smer z centra mesta) doprava do areálu ŽSR (nakládka a vykládka autovlaku) a tam pokračujete smerom doprava k priestorom múzea. Tento vstup slúži aj ako bezbariérový. 

schema pristupu do MDBA

 

 

 

 

 

 

 


STM-Múzeum dopravy v Bratislave
je špecializovaným múzeom, ktoré komplexne dokumentuje históriu dopravy na území Slovenska. Verejnosti bolo sprístupnené v roku 1999. V dvoch výstavných halách a priľahlých vonkajších plochách prezentuje historický vývoj cestnej a železničnej dopravy na území Slovenska. Vystavuje približne 50 historických automobilov, 30 motocyklov, ako aj nepreberné množstvo rozličných bezmotorových dopravných prostriedkov, modelov a dobových technických doplnkov. K atraktivite expozícií významnou mierou prispeli Železnice Slovenskej republiky, Veterán klub Bratislava, Združenie zberateľov historických vozidiel SR a množstvo súkromných nadšencov zapožičaním exponátov. Múzeum dopravy v Bratislave prezentuje a odborne spravuje zbierkové predmety dopravných prostriedkov cestnej, železničnej a (pripravovanej) vodnej dopravy v jednotlivých expozíciach:

Zlatý vek dopravy na cestách i koľajniciach
Návštevníka upúta rozsiahla zbierka dopravných prostriedkov od vozidiel ťahaných koňmi a prvých motorových samohybov cez motocykle a trojkolky, až po osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia. Vystavené sú historické bicykle a velocipédy, vrátane unikátneho dreveného bicykla z roku 1922, historické koče, pozoruhodná hasičská technika z konca 19. storočia, ako aj motorové dopravné prostriedky domácich i zahraničných značiek, medzi ktoré patria automobily Tatra, Praga, Škoda, Mercedes-Benz či americký Buick, motocykle Böhmerland, Ogar, Indian, Harley-Davidson a ďalšie. Návštevnícky oceňovaným unikátom je jeden z najväčších a najdrahších automobilov československej medzivojnovej výroby – šesťvalcová Praga Golden z roku 1937.
Železničnú dopravu zastupujú motorové rušne 571.132 a 771.001, elektrické rušne 240.040 a 210.012, nákladné vozne 21 56 157 5 602 – 4 Gbgs, 31 56 08 11 110 – 2 Taes, 60 56 93 – 04 101 – 0 Daa-k a unikátny nákladný vozeň z Viedenskej električky. Ďalej je to motorová drezina Tatra a historická šľapacia drezina.

Vývoj železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky
Dioráma dopravnej kancelárie uvedie návštevníka do tajomného sveta železničnej zabezpečovacej techniky. Prezentovaná je zbierka návestných pomôcok, unikátne dištančné návestidlo z konca 19. storočia, signalizačné telefónne zariadenia, dobové osvetľovacie telesá, plynové lampy, rádioprijímače, figuríny v historických železničiarskych uniformách. Súčasťou tejto expozície je aj funkčná ukážka systému centrálne riadených elektrických hodín bežne využívaných nielen na železnici, ale i v mnohých ďalších odvetviach.

Míľniky slovenského motorizmu v 2. polovici 20. storočia
Popri takmer kompletnom vývojovom rade československých osobných automobilov značky Škoda a typických predstaviteľoch zahraničných automobilov tzv. východného bloku zaujmú najmä vozidlá, ktoré zhotovili pracovníci vývoja motorových vozidiel v Bratislave. Popri výrobkoch dnes už neexistujúcich Bratislavských automobilových závodov (BAZ) z 80. rokov 20. storočia, medzi ktoré patria napríklad prototypy malých úžitkových automobilov, osobný automobil Škoda Garde či inovácia tohto kupé s názvom Locusta, je unikátom tejto expozície predovšetkým mikrobus značky Tatra zhotovený s využitím motorového agregátu luxusnej limuzíny, známej pod označením Tatra 603.

NKP Remorkér Šturec
Od roku 2013 sa akvizičná politika múzea začala zaoberať aj dokumentáciou vodnej dopravy na Slovensku získavaním jednotlivých artefaktov z lodí a prezentáciou modelov. Prvým dôležitým exponátom, ktorý získalo múzeum do svojich zbierok, je historické plavidlo a národná kultúrna pamiatka – vlečný remorkér ŠTUREC (pôvodne Štúr), postavený v roku 1937 v komárňanských lodeniciach. Remorkér je umiestnený v Zimnom prístave. V súčasnosti prebieha jeho postupná renovácia. Zámerom múzea je jeho prezentácia ako Múzea vodnej dopravy. V súčasnosti je remorkér pre verejnosť prístupný 2 krát ročne pri príležitosti podujatí Slnovrat na Dunaji (jún) a Dni európskeho kultúrneho dedičstva (september).

Viac