Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej

vstupné

Dospelí návštevníci

2,00 €

Žiaci, študenti SŠ, ISIC, ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov

1,00 €

Rodinná vstupenka, min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb

3,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak)

1,00 €

Deti predškolského veku, ZŤP, seniori nad 70, zamestnanci MK SR, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN

zadarmo 

Príplatok za lektorský výklad pre jednotlivcov do 10 osôb

5,00 €

Fotografovanie/filmovanie

1,00 €

Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod. - cena za každú začatú hodinu

od 35,00 €

Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých expozícií STM vrátane výstav

50,00 €