Kontakty

Adresa : Šancová 1/B, 811 04 Bratislava
Tel.: +421 2 5244 4163,
Mob.: +421 918 965 697
E-mail: muzeum.dopravy@stm-ke.sk

 

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Riaditeľ STM-Múzea dopravy

+421 2 5249 4021

+421 918 965 709

lubos.kacirek@stm-ke.sk

Anastázia Friedrichová

Kultúrny manažér Lektorská služba, prevádzka

+421 2 5249 4021

+421 918 965 697

anastazia.friedrichova@stm-ke.sk

Mgr. Michal Jajcaj

Kurátor zbierky Doprava cestná

+421 2 5244 4163

+421 918 965 706

michal.jajcaj@stm-ke.sk

Mgr. Martin Goduš

Kurátor zbierky Doprava železničná a lodná

+421 2 5244 4163

+421 917 226 121

martin.godus@stm-ke.sk

 

Adresa: Letisko Košice, 041 75 Košice
Tel.: +421 55 68 322 72
Mob.: +421 903 747 595
E-mail: muzeum.letectva@stm-ke.sk

Ing. Miroslav Hájek

Riaditeľ STM-Múzea letectva

+421 55 68 322 72

+421 905 573 374

miroslav.hajek@stm-ke.sk

Ing. Peter Ondreják

Kurátor zbierky Letectvo a letecká technika

+421 55 68 322 72

peter.ondrejak@stm-ke.sk

 

Adresa: Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov-Solivar
Tel.: +421 51 77 543 54
Mob.: +421 918 965 698
E-mail: muzeum.solivar@stm-ke.sk

PhDr. Marek Duchoň

Riaditel STM-múzea Solivar

+421 51 77 543 54

+421 918 965 698

marek.duchon@stm-ke.sk

lektorská služba, objednávky

+421 918 586 446

muzeum.solivar@stm-ke.sk

Adresa: Petzvalova 30, 059 01 Spišská Belá
Tel.: +421 52 45 913 07
Mob.: +421 918 965 699
E-mail: muzeum.petzval@stm-ke.sk

Adresa: Štóska 16, 044 25 Nižný Medzev
Mob.: +421 918 965 701
E-mail: muzeum.medzev@stm-ke.sk

Adresa: Štóska 141, 044 25 Medzev
Mob.: +421 918 965 701
E-mail: muzeum.medzev@stm-ke.sk

Adresa: Budimír 6, 044 43 Budimír
Tel.: +421 55 69 582 94
Mob.: +421 918 965 700
E-mail: kastiel.budimir@stm-ke.sk