Domov  /  Pobočky  /  Múzeum Solivar v Prešove  /  Základné informácie

Múzeum Solivar v Prešove

STM-Múzeum Solivar v Prešove je národnou kultúrnou pamiatkou. Areál historického panvového solivaru patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je jediným zachovaným nadzemným komplexom technicko-technologických a historických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky na našom území.
K objektom historického solivaru patrí najmä šachta Leopold s európsky unikátnym Gápľom (1674). Patria tu aj Četerne, ohromné drevené rezervoáre soľanky z r. 1815, pôvodne konštruované bez jediného klinca. Ďalej Varňa František, (huta) s veľkými panvami, kde prebiehalo varenie soli. Návštevník sa tu oboznámi i s výrobou svetoznámej Soľnobanskej čipky. Rekonštruovaný Sklad soli, (komore) s „Kráľovskou komorou“, kde sa soľ skladovala a odkiaľ sa distribuovala. Mašinhaus, predstavujúci prvú elektráreň na území mesta. Klopačka, (Turňa) nad Soľnou Baňou, ktorá oznamovala pracovný čas baníkov. Kováčske dielne, Mindžala (nádrž na vodu kruhového pôdorysu) a ďalšie. STM-Múzeum Solivar v Prešove ponúka návštevníkom dva prehliadkové okruhy:

1. PREHLIADKA AREÁLU HISTORICKÉHO SOLIVARU (Veľký okruh) prebieha v štyroch objektoch a trvá 90 minút. Dozviete sa tu všetko od dobývania, cez spracovanie až po distribúciu soli. Začína sa zakúpením lístkov v Sklade soli. Odtiaľ návštevník so sprievodcom vychádza 700 m do kopca k budove Gápľa so šachtou Leopold. Nasleduje presun do objektu Četerní, kde treba prekonať výškové rozdiely viacerými schodiskami (drevenými rebríkmi). Potom sa vydáte do Varne František, kde je prezentovaná Expozícia Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare. Napokon sa vrátite do Skladu soli, kde sa prehliadka zavŕši. Prehliadka sa dohráva v živej časti obce, nie v skanzene, preto, prosím, dbajte na bezpečnosť. Prehliadka predstavuje 1,4 km stálej chôdze, odporúčaná je pre deti od 6 rokov a návštevníkov s kondíciou. Prebieha v určených časových vstupoch.

2. Kondične nenáročná je PREHLIADKA SKLADU SOLI (Malý okruh) v budove rekonštruovaného Skladu soli, ktorá trvá 30 minút. Tu sa v skratke dozviete o histórií ťažby soli v Soľnej Bani, uvidíte drevené modely jednotlivých objektov areálu. Prezriete si unikátnu stavbu Skladu soli i Kráľovskú komoru. Dozviete sa princípy skladovania a distribúcie soli v jednotlivých historických obdobiach. Oboznámite sa s výrobou soli na výstave Nový solivar PREZIDENT MASARYK a prezriete si aktuálne výstavy. Prehliadka Skladu soli (Malý okruh) je vhodná i pre ZŤP návštevníkov.

Stálu výstavu DR. ŠTEFAN BUTKOVIČ o živote a diele zakladateľa technického múzea a priekopníka technického múzejníctva na Slovensku, vytvorenú pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia, si môžu návštevníci prezrieť v rámci veľkého okruhu v budove Varne František pri vstupe na prízemí.

Stále väčší počet návštevníkov si získavajú i tradičné podujatia počas roka. K najzaujímavejším patria: Európska noc múzeí a galérií, Deň soli, Medzinárodný festival paličkovanej čipky (každé dva roky v spolupráci so Soľnobanským čipkárskym cechom) a Vianoce v múzeu.

Viac

Logo Interreg PL-SK