Pre bádateľov

Kurátori Slovenského technického múzea v rámci konzultačnej činnosti poskytujú odbornú pomoc

  • riešiteľom záverečných (diplomových a bakalárskych) prác
  • externým bádateľom
  • riešiteľom doktorandských prác
  • riešiteľom ŠVOČ a SOČ

v rámci odborov zastúpených v zbierkovom fonde múzea. 

Konzultačné hodiny nie sú vyhradené. Je nevyhnutné dohodnúť si termín úvodnej konzultácie vopred.

Kontakty na kompetentných odborníkov nájdete v sekcii Kontakty.