Údržbár

Slovenské technické múzeum
ponúka voľné pracovné miesto údržbára v Múzeu Solivar v Prešove s nástupom: ihneď

Rozsah úväzku: 37,5  hodín týždenne

Miesto výkonu práce: Slovenské technické múzeum – Múzeum Solivar v Prešove

Náplň práce:

 • údržba objektov a priľahlých plôch Múzea Solivar;
 • odstraňovanie závad, vykonávanie opráv, výmena žiaroviek, drobné opravy vodoinštalácie, omietok a rôznych technických zariadení budov areálu STM - Múzea Solivar v Prešove;
 • denný monitoring všetkých objektov areálu Múzea Solivar, kontrola technického stavu interiéru a exteriéru, nahlasovanie nedostatkov, porúch zariadení, prípadne vzniknutých škôd a havarijného stavu;
 • vedenie evidencie zvereného majetku;
 • obsluha plynovej kotolne.

Iné kritériá a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť (práca na rebríku, prenášanie bremien, ...),
 • vodičský preukaz sk. B
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť,
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita)
 • iniciatívnosť, presnosť, zodpovednosť pri plnení úloh

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • pružný pracovný čas
 • stravovanie formou finančného príspevku
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • dovolenka navyše + 5 dní
 • a ďalšie benefity vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, osvedčenie   – priniesť na pohovor
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, trieda 3  v závislosti od odbornej praxe, pričom základná zložka mzdy (brutto) v danom tarifnom plate je podľa dosiahnutých rokov započítanej praxe  od 736,5 Eur do 884 Eur + možnosť priznania osobného príplatku po 3 mesiacoch a možnosť odmien za mimoriadne výsledky.

Žiadosti zasielajte na adresu:  Slovenské technické múzeum, personálne oddelenie, Hlavná 88,  040 01 Košice.

Mailom: sofia.gregova@stm-ke.sk

Prípadné informácie: Ing. Sofia Gregová, tel.  +421 915 344 217, alebo priamo u riaditeľa Múzea Solivar v Prešove – PhDr. Marek Duchoň, tel. +421 918 965 698
 

Informácia o spracovaní osobných údajov - uchádzači o zamestnanie