Edičná činnosť

K dejinám vedy, výroby a techniky na Slovensku - ich múzejná dokumentácia

Zobraziť viac

Priemyselné dedičstvo ako súčasť kultúrneho dedičstva

Zobraziť viac

Jozef Maximilián Petzval - vplyv jeho prác na rozvoj techniky a optiky

Zobraziť viac

Digitalizácia múzejných zbierok - vízie a východiská

Zobraziť viac

Informačno-komunikačné technológie Využitie v prezentačnej činnosti múzeí

Zobraziť viac

European Iron Trail - Trail of the European Industrial Heritage

Zobraziť viac