STM Aktuálne č. 15/2022

Pridané: 25. 01. 2023

MÚZEJNÉ NOVINY

Vydané: 2022
Zostavil: Mgr. Ivan Baláž, PhD.
Rozsah: 12 strán
Náklad: 190 kusov

ISBN 978-80-8290-002-9
Nepredajné

(PDF verzia)