Expozície vedy a techniky po roku 1989

Pridané: 19. 05. 2022

Expozície vedy a techniky po roku 1989
Zbierky dejín techniky VI.
Zborník príspevkov z odborného programu zasadnutia
Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS

Vydané: 2021
Jazyk: slovenský
Rozsah: 181 strán
ISBN 978-80-973503-7-6

Zborník si môžete prezrieť TU.