Oznam o zatvorení - Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej

Pridané: 20. 07. 2021

Oznamujeme váženým návštevníkom, že Múzeum J. M. Petzvala
v Spišskej Belej bude 21. októbra 2021 (štvrtok) Z A T V O R E N É.
Ďakujeme VÁM za pochopenie.


Viac informácií získate na sociálnych sieťach a webovom sídle: www.stm-ke.sk, alebo na kontaktoch: +421 55 2451 175, prezentacia@stm-ke.sk