Sídelná budova STM v Košiciach

elektrostaticke pokusy
VOJNA PRÚDOV

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (45 minút)

V interaktívnej sieni elektrických výbojov sa stanete vodiacim článkom elektrostatiky. Prostredníctvom svetelných dynamických ukážok a elektrostatických pokusov sa zoznámite s ochranou pred nebezpečným napätím z reálnych transformátorov, induktorov a generátorov. Objavíte, ako prebieha zásah bleskom v podobe Lichtenbergových obrazcov a v reálnej Faradayovej klietke zažijete nefalšovaný výboj z Teslovho transformátora.

 

osobnosti vedy a techniky
OSOBNOSTI VEDY A TECHNIKY

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (45 minút)

Inšpiratívne osobnosti, ktoré prispeli k vývoju vedy a techniky na Slovensku, sú zastúpené v expozíciách. Počas programu
sa dozviete zaujímavé informácie o vedeckom poslaní: A. Stodolu a J. M. Petzvala, W. Kempelena, J. Murgaša, Š. A. Jedlíka, S. Mikovínyho, J. K. Hella a ďalších.

 

zeleziarstvo, kovy, zlievarenstvo
PRÍBEH ŽELEZA

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (30 minút)

V expozícii História hutníctva získate prehľad o objavoch v železiarstve, výrobe neželezných kovov, zlievarenstve i o tvárnení kovov. Zdôraznené sú aj významné medzníky vo vývoji hutníctva na Slovensku. Zaujme vás aj hámornícka výroba, silne spojená s regiónom Slovenska.

 

podme spolu farat
POĎME SPOLU FÁRAŤ

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (30 minút)

V expozícii Baníctva sa zoznámite s rôznymi druhmi zabezpečenia banských diel pred zavalením, ako aj s funkciou a činnosťou banských strojov pre základné pracovné operácie: vŕtacie a trhacie práce, nakladanie a odťažbu.

 

pisacie stroje
OD PÍSACIEHO STROJA K E-MAILU

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (30 minút)

Ohromí vás veľká zbierka písacích strojov svetových i domácich značiek. Okrem prezentácie najznámejších systémov klávesníc, získate prehľad aj o písme, jeho vzniku, vývoji, význame a spôsobe zmechanizovania. Nadobudnete poznatky o vývoji a typológii písacích strojov vo svete.Ohromí vás veľká zbierka písacích strojov svetových i domácich značiek. Okrem prezentácie najznámejších systémov klávesníc, získate prehľad aj o písme, jeho vzniku, vývoji, význame a spôsobe zmechanizovania. Nadobudnete poznatky o vývoji a typológii písacích strojov vo svete.

 

tresky blesky sieň elektrických výbojov
TRESKY – BLESKY

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (30 minút)

Edukačný program predvedie demonštračné ukážky o javoch elektrostatiky a o technike vysokých napätí. Okrem klasických demonštrácií účinkov statickej elektriny, sú tu predvádzané až 80 cm dlhé iskrové výboje – umelé
blesky z Teslovho transformátora smerované do Faradayovej klietky.

 

elektrospotrebiče
ELEKTROSPOTREBIČE V MINULOSTI A DNES

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (45 minút)

Edukačný program v expozícii Elektrovek – 200 rokov elektrotechniky, predstaví elektrotechnické zariadenia dennej potreby, či už pre využitie v práci, alebo v domácnosti. Elektrospotrebiče firmy Tesla, analógový počítač, drôtofóny, magnetofóny alebo staré telefóny, to všetko patrilo do domácnosti v časoch minulých.

 

elektrostatické javy
ELEKTROSTATICKÉ JAVY

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (30 minút)

V edukačnom programe môžete pocítiť na vlastnej koži účinky elektrostatiky, ako napr. trecia elektrina, Van de Graafov generátor a osobne si vyskúšať pocit v uzamknutej Faradayovej klietke, kde okolo Vás lietajú blesky so silou 700 000 voltov.

 

programy v Planetáriu
VÝCHOVNOVZDELÁVACIE PROGRAMY V PLANETÁRIU: SLNEČNÁ SÚSTAVA, ZÁKLADY ASTROFYZIKY, JARNÁ A JESENNÁ ROVNODENNOSŤ, LETNÝ A ZIMNÝ SLNOVRAT, CIRKUMPOLÁRNE SÚHVEZDIA

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (45 minút)

V edukačných programoch sa vydáte na dobrodružnú cestu vesmírom. Objavíte fungovanie slnečnej sústavy. V interakcii s lektorom sa dozviete zaujímavosti o planétach a galaxiách. Spoznáte mytologické príbehy hviezd zimnej i letnej oblohy.

 

leto v Planetáriu
LETNÉ PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY V PLANETÁRIU:
SLNEČNÁ SÚSTAVA, ZÁKLADY ASTROFYZIKY, JARNÁ A JESENNÁ ROVNODENNOSŤ, LETNÝ A ZIMNÝ SLNOVRAT, CIRKUMPOLÁRNE SÚHVEZDIA

Program pre rodiny s deťmi od 6 rokov, individuálni návštevníci, organizované skupiny, tábory
Počas prázdnin (45 minút)

V edukačných programoch sa vydáte na dobrodružnú cestu vesmírom. Objavíte fungovanie slnečnej sústavy. V interakcii s lektorom sa dozviete zaujímavosti o planétach a galaxiách. Spoznáte mytologické
príbehy hviezd zimnej i letnej oblohy.

 

betlehemská hviezda
BETLEHEMSKÁ HVIEZDA (PL)

Program pre rodiny s deťmi od 6 rokov, individuálni návštevníci a organizované skupiny, 1. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (45 minút)

Každoročný adventný vzdelávací program v Planetáriu vo vás prebudí ducha Vianoc. Zameraný je na čaro Betlehemskej hviezdy a jej tajomstvá. Program prezentuje hviezdnu oblohu, súhvezdia a mytologické príbehy.

 

medzevské hámre
SLÁVA A PÁD MEDZEVSKÝCH HÁMORNÍKOV

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (30 minút)

Edukačný program o stáročnej histórii hámorníctva v okolí mesta Medzev a o dôvtipe miestnych kováčov. Spoznáte historickú technológiu výroby náradia kovaním pomocou vodného kladiva.

 

info o zubnych protezach
POZRIEME SA VÁM NA ZÚBKY

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (30 minút)

Počas programu získate informácie o prvých zubných protézach. Z akých materiálov boli vyrábané, o histórii zubnej techniky a vývoji zubného lekárstva. Vstúpite do ordinácie prvého slovenského dentistu Františka Kusku i na pracovisko zubného technika.

 

ako sa zrodil pisaci stroj
PRVOAPRÍLOVÝ LIST (K NÁRODNEJ STRATÉGII NA OCHRANU DETÍ PRED NÁSILÍM.)

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Prvý aprílový týždeň (30 minút)

V expozícii písacích strojov sa naučíte o predchodcoch počítača. Ako sa zrodil písací stroj, spoznáte jednotlivé typy a značky písacích strojov. Na písacom stroji si vyskúšate napísať váš prvoaprílový list s vtipnou pointou.

 

vyuzitie elektrickej energie
ELEKTRO OD ZÁŽITKU K ÚŽITKU

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (30 minút)

V edukačnom programe sa dozviete, že elektrina z počiatku slúžila ako zábava pre vyššie vrstvy a postupne sa z nej stala neodmysliteľná súčasť nášho života. Ozrejmite si, aké sú možnosti využitia elektrickej energie v budúcnosti.

 

enigma
TAJOMNÁ ENIGMA

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (30 minút)

Edukačný program na výstave „Enigma Tajný svet šifier“ vás prenesie do sveta, kedy sa šifrovaním chránili citlivé vojenské informácie. Dozviete sa informácie o Enigme, kto ju vymyslel a prečo. Zahráte sa na špiónov pri šifrovaní správ.

 

opticke klamy
OPTICKÉ KLAMY, MATFYZ HRAVO

Program pre 1. – 4. ročník SŠ, G
Počas školského roka (60 minút)

Edukačný program vo Vedecko-technickom centre, kde sa naučíte matematiku a fyziku hravým spôsobom. Objasníte si fungovanie fyzikálnych zákonov, precvičíte svoje logické myslenie na interaktívnych exponátoch z vedy, techniky, matematiky, fyziky, mechaniky či biológie.

 

Slovenské technické múzeum
Sídelná budova v Košiciach
Hlavná 88, 040 01 Košice
+421 55 2451 175
prezentacia@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk
Objednávkový formulár:
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/
sidelna-budova-v-kosiciach/
online-objednavka