Múzeum dopravy v Bratislave

vynalez kolesa
OD KOLESA PO AUTOMOBIL

Program pre 4. - 6. ročník ZŠ
každý utorok v mesiacoch máj, jún, september a október od 10:00 do 11:30 hod. (90 minút)

Program približuje žiakom históriu cestnej dopravy od vynálezu kolesa, cez najstaršie druhy dopravných prostriedkov až po automobily. Prostredníctvom pracovného listu získajú žiaci zábavnou formou poznatky o vozidlách rôzneho druhu a zároveň aj prehľad o najvýznamnejších značkách a výrobcoch bicyklov, motocyklov i automobilov. 

 

para na koľajniciach 
PARA NA KOĽAJNICIACH

Program pre 7. – 9. ročník ZŠ
každý utorok v mesiacoch máj, jún, september a október od: 10:00 do 11:30 hod. (90 minút)

Program približuje žiakom históriu železničnej dopravy od vynálezu parného stroja až po elektrický pohon. Dozvedia sa bližšie informácie o rozšírení železnice na území Slovenska – od konskej železnice cez parnú, až po rozvoj
železníc v súčasnosti a jej najvýznamnejších medzníkoch. Získané vedomosti si žiaci utvrdia prostredníctvom pracovného listu.

 

dejiny vodnej dopravy
SPLAVUJEME RIEKU DUNAJ

Program pre 3. – 6. ročník ZŠ
každý utorok v mesiacoch máj, jún, september a október od: 10:00 do 11:30 hod. (90 minút)

Aktuálna výstava približuje žiakom dejiny vodnej dopravy na Dunaji, splavovanie a výstavbu lodí. Dozvedia sa bližšie informácie o samotnej rieke Dunaj, ako sa lode stavajú, z akých častí sa skladajú a či sa dunajské lode môžu plaviť aj na moriach. Získané vedomosti si utvrdia hravou formou prostredníctvom pracovného listu.

 

STM-Múzeum dopravy v Bratislave
Šancová 1/B, 811 04 Bratislava
+421 2 5244 4163,
+421 918 965 697
muzeum.dopravy@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk
Objednávkový formulár:
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeumdopravy-v-bratislave/online-objednavka