Múzeum dopravy v Bratislave

 historia cestnej dopravy

 

CHEVY – AUTOMOBIL S PRÍBEHOM                                               Objednať    

Program pre širšiu verejnosť (od 0 – 100 rokov)
počas otváracích hodín, v mesiacoch jún, júl, august

Vo vstupnej hale Múzea dopravy môžete obdivovať Chevrolet Master deLuxe z roku 1940 (Motor: 3548cm3, Max. rýchlosť: 115 km/h, Typ: 5 miestna limuzína), ktorý pod značkou STM absolvoval preteky 500 km slovenských FIVA World Rally Slovakia (26. – 31.5.2024). K dispozícií je sprievodný informačný panel, dokumentárny film i knižná publikácia.


 historia cestnej dopravy

 

METRO, KTORÝM SA NEVOZÍME                                              Objednať    

Program pre II. stupeň ZŠ a SŠ (od 10 – 16 rokov)
každý nepárny utorok v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august, september a október od: 10:00 do 11:30 hod. (90 minút)

Výchovno-vzdelávací program k tematickej výstave „Metro, ktorým sa nevozíme“ priblíži žiakom a študentom unikátnu etapu v dejinách plánovania verejnej hromadnej dopravy v hlavnom meste. V lektorskom výklade bude prostredníctvom počítačovej simulácie a archívnych materiálov vizualizovaná virtuálna trasa metra z Petržalky na Mlynské nivy. Získané vedomosti si žiaci a študenti utvrdia aj prostredníctvom pracovného listu.