Múzeum Solivar v Prešove

solivar pre deti 
POROZPRÁVAJME SI PRÍBEH O SOLI

Program pre 1. – 4. ročník ZŠ
každý utorok v mesiaci február

Príbehom o soli priblížime žiakom význam a históriu soli v minulosti na našom území so zameraním na Solivar pri Prešove. Vysvetlíme si proces ťažby a spracovávania soli u nás, ako aj ďalšie zaujímavosti spojené s celým procesom výroby. Žiaci si odnesú nielen jedinečný zážitok, ale i nové poznatky.

 

kamenna sol
AKO VODA KAMENNÚ SOĽ ROZPUSTILA

program pre MŠ
každý utorok v mesiaci november 2023

V rámci tejto edukačnej aktivity sa najmenší oboznámia so spôsobom ťažby soli v minulosti na našom území, s technikou fárania a s podmienkami v akých museli naši predkovia pracovať.
Hravou formou pochopia zmenu v spôsobe ťažby soli i to, akú úlohu zohrala v tomto prípade voda.

 

STM-Múzeum Solivar v Prešove
Námestie osloboditeľov 4
080 05 Prešov-Solivar
+421 918 586 446
muzeum.solivar@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk
Objednávkový formulár:
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/sidelna-budova-v-kosiciach/online-objednavka
https://muzeumsolivar.sk/rezervacia/