Múzeum letectva v Košiciach

lietadlo
PREČO LIETA LIETADLO

Program pre 1. – 4. ročník ZŠ
V termínoch: 9. 5., 6. 6., 4. 7., 12. 9., 10. 10. a 7. 11. 2023 (90 minút)

Program prezentuje základy obtekania telies (lietadla) vo vzdušnom priestore. Uvedená tematika bude prezentovaná v expozícii č.1, kde sa zároveň bude demonštrovať história letectva z počiatkov aviatiky 20. storočia. Žiaci tak získajú poznatky o leteckej technike a prehľad o najvýznamnejších typoch a výrobcoch lietadiel.

 

STM-Múzeum letectva Košiciach
Letisko Košice, 041 75 Košice
+421 903 747 595
muzeum.letectva@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk
Objednávkový formulár:
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/online-objednavka