OZNAM PRE NAVŠTEVNĺKOV SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA

Pridané: 07. 12. 2020

Vážení návštevníci, v záujme zachovania verejného aj vášho zdravia si vás dovoľujeme požiadať pri návšteve Slovenského technického múzea o akceptáciu a dodržiavanie týchto opatrení.

  1. Vstup návštevníkov a ich pobyt v priestoroch múzea je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami — nosa a úst (rúškom, šálom, šatkou, etc.), bez tohto prekrytia nebude návštevníkovi vstup do múzea umožnený.
  2. Pri vstupe do priestorov Slovenského technického múzea bude každému návštevníkovi vykonaná dezinfekcie rúk a fyzicky bezkontaktné odmeranie jeho telesnej teploty. V prípade zvýšenej telesnej teploty (37,2 °C a viac) nebude návštevníkovi vstup umožnený.
  3. Návštevníci sú povinní zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m.
  4. Vstup návštevníkov je regulovaný tak, aby počet súčasne prítomných návštevníkov v múzeu neprevýšil dovolený počet osôb (v prepočte 1 osoba/15 m2 plochy). 5. Z dôvodu platných hygienických opatrení sa do odvolania neumožňuje využívanie oddychovej zóny.

Ďakujeme za vaše porozumenie a rešpektovanie týchto dočasných obmedzení.