Zbierky dejín techniky I.

Pridané: 24. 08. 2020

Vydané : 2015
Zostavila: Mgr. Zuzana Šullová
Rozsah:104 strán
Náklad: 100 ks
ISBN: 978-80-970250-8-3
* Na požiadanie v elektronickej forme