Kontakty - zamestnanci

Mgr. Zuzana Šullová

Generálna riaditeľka

+421 55 2451 111

zuzana.sullova@stm-ke.sk

 Ľubomír Cihoň

Referát informatiky, analytiky a bezpečnosti IS

+421 55 2451 177

+421 918 965 710

 

JUDr. Ivana Kirešová

Tajomník GR, referát právny a kontroly

+421 55 2451 113

+421 918 965 707

ivana.kiresova@stm-ke.sk

Laura Stredanská

Referát PO, BOZP a energetiky

+421 918 889 748

laura.stredanska@stm-ke.sk

Dott. Katarína Nika

Referát prekladov, zahraničných stykov a rešerší

+421 55 2451 166

katarina.nika@stm-ke.sk

Ing. Sofia Gregová

Referát personalistiky, OUS, OBO, CO

+421 55 2451 160

+421 915 344 217

sofia.gregova@stm-ke.sk

Ing. Martin Papcún

Referent pre verejné obstarávanie

+421 55 2451 140

+421 907 101 879

martin.papcun@stm-ke.sk

 

Ing. Marián Majerník

Námestník pre odborné činnosti, Kurátor zbierok Fotografická a kinematografická technika, Hodinárstvo

+421 55 2451 124

+421 918 965 704

marian.majernik@stm-ke.sk

 

Agáta Grofová

Centrálna evidencia zbierkových predmetov, Fotoarchív

+421 55 2451 145

agata.grofova@stm-ke.sk

Lenka Tóthová

Redaktor - dokumentátor

+421 55 2451 144

lenka.tothova@stm-ke.sk

Oddelenie dejín vedy, výroby a techniky I.

Ing. Dagmar Lobodová

Vedúca ODVVaT I., Kurátor zbierky Hutníctvo, Kabinet pre dejiny VaT

+421 55 2451 154

+421 918 965 712

dagmar.lobodova@stm-ke.sk

Jiřina Hlávková

Ing. Helena Petrovičová

Knižnica, archív, registratúrne stredisko

+421 55 2451 168

kniznica@stm-ke.sk

helena.petrovicova@stm-ke.sk

Magdaléna Semanová

Kurátor zbierky Astronómia, Lektor Planetárium

+421 55 2451 156

+421 918 965 714

magdalena.semanova@stm-ke.sk

Mgr. Martina Ďuricová

Kurátor zbierok Fyzika, Chémia, Zdravotnícka technika

+421 55 2451 157

martina.duricova@stm-ke.sk

Monika Jahodová

Kurátor zbierky Kováčstvo

+421 55 2451 161

+421 918 965 716

monika.jahodova@stm-ke.sk

Ing. Pavol Takáč

Kurátor zbierky Geodézia a kartografia

+421 55 2451 118

+421 918 542 453

pavol.takac@stm-ke.sk

Ing. Monika Žuffová

Kurátor zbierok Baníctvo, Baníctvo a Solivarníctvo

+421 55 2451 153

monika.zuffova@stm-ke.sk

Oddelenie dejín vedy, výroby a techniky II.

Ing. Erik Benko

Kurátor zbierok Strojárstvo /energetických strojov, veteránskych vozidiel/, Stavebníctvo, Textilné stroje

+421 55 2451 167

erik.benko@stm-ke.sk

Ing. Ladislav Klíma

Kurátor zbierok Priemyselný dizajn, Foto-kino, Rôzne

+421 55 2451 134

+421 918 965 711

ladislav.klima@stm-ke.sk

Ľubomír Cedric Broderick Dulka

Správca centrálneho depozitára, kustód zbierky Elektrotechnika

+421 918 965 713

lubomir.dulka@stm-ke.sk

Ing. Peter Drozd

Kurátor zbierky Elektrotechnika

+421 55 2451 135

peter.drozd@stm-ke.sk

Ing. Dagmar Lobodová

Vedúca ODVVaT I. Kurátor zbierky Hutníctvo. Kabinet pre dejiny VaT

+421 55 2451 154

+421 918 965 712

dagmar.lobodova@stm-ke.sk

Jiřina Hlávková

Knižnica, archív, registratúrne stredisko

+421 55 2451 168

kniznica@stm-ke.sk

Magdaléna Semanová

Kurátor zbierky Astronómia, Lektor Planetárium

+421 55 2451 156

+421 918 965 714

magdalena.semanova@stm-ke.sk

Mgr. Martina Ďuricová

Kurátor zbierok Fyzika, Chémia, Zdravotnícka technika

+421 55 2451 157

martina.duricova@stm-ke.sk

Monika Jahodová

Kurátor zbierky Kováčstvo

+421 55 2451 161

+421 918 965 716

monika.jahodova@stm-ke.sk

Ing. Pavol Takáč

Kurátor zbierky Geodézia a kartografia

+421 55 2451 118

+421 918 542 453

pavol.takac@stm-ke.sk

Ing. Monika Žuffová

Kurátor zbierok Baníctvo, Baníctvo a Solivarníctvo

+421 55 2451 153

monika.zuffova@stm-ke.sk

Ing. Erik Benko

Kurátor zbierok Strojárstvo /energetických strojov, veteránskych vozidiel/, Stavebníctvo, Textilné stroje

+421 55 2451 167

erik.benko@stm-ke.sk

Ing. Ladislav Klíma

Kurátor zbierok Priemyselný dizajn, Foto-kino, Rôzne

+421 55 2451 134

+421 918 965 711

ladislav.klima@stm-ke.sk

Ľubomír Cedric Broderick Dulka

Správca centrálneho depozitára, kustód zbierky Elektrotechnika

+421 918 965 713

lubomir.dulka@stm-ke.sk

Ing. Peter Drozd

Kurátor zbierky Elektrotechnika

+421 55 2451 135

peter.drozd@stm-ke.sk

Mgr. Ján Melich

Námestník GR pre marketing a prezentáciu

+421 55 2451 188

+421 905 282 187

jan.melich@stm-ke.sk

Mgr. Ivan Baláž, PhD.

Oddelenie prezentácie a marketingu - vedúci odd.

+421 55 2451 133

+421 918 965 708

ivan.balaz@stm-ke.sk

Beatrica Pešáková

Referát fotodokumentácie a internetovej komunikácie

+421 55 2451 115

beatrica.pesakova@stm-ke.sk

Aleš Marenčík

Grafik, výtvarník

+421 55 2451 139

ales.marencik@stm-ke.sk

Bc. Jana Pálová

Múzejný pedagóg

+421 55 2451 138

jana.palova@stm-ke.sk

Juraj Retter

Referát výstavníctva

+421 918 965 702

Mgr. Lucia Nižníková

Lektorská služba

+421 55 2451 125

+421 908 704 183

lucia.niznikova@stm-ke.sk

Ing. Mikuláš Komorovský

Námestník GR pre ekonomicko-prevádzkovú činnosť

+421 55 2451 116

+421 903 868 744

mikulas.komorovsky@stm-ke.sk

Anna Kormošová

Referát dopravy a vybraných prevádzkových činností

+421 55 2451 122

+421 918 965 717

anna.kormosova@stm-ke.sk

Mgr. Denisa Zaracká

Referát finančnej učtárne a IS

+421 55 2451 164

denisa.zaracka@stm-ke.sk

Magdaléna Jalčová

Referát pokladničnej agendy a vyb. prevádzkových činností

+421 55 2451 127

magdalena.jalcova@stm-ke.sk

Zuzana Bérešová

Referát mzdovej učtárne

+421 55 2451 129

+421 918 965 705

zuzana.beresova@stm-ke.sk

Ing. Zuzana Zaracká

Referát finančnej učtárne a IS

+421 55 2451 164

+421 907 998 951

zuzana.zaracka@stm-ke.sk

Ing. Martina Dutková, PhD.

Referát investičnej výstavby, obnovy a údržby objektov

+421 55 2451 149

martina.dutkova@stm-ke.sk