Karpackie Klimaty / Deň soli s tradičnými remeslami

Pridané: 17. 08. 2021

Pozvánka na otvorenie výstavy Skladovanie a distribúcia soli a workshop v Krosne realizované v rámci cezhraničného projektu Kultúrne dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Pozvánka

Invitation

Prihláška

Registration