Návrat Ujházyovcov

Pridané: 21. 09. 2022

Výstava fotografií pôvodných majiteľov kaštieľa v Budimíre. Námetom výstavy je oboznámenie sa so životnými osudmi jednotlivých členov šľachtického zemanského rodu Ujházy, opisom erbu a pôvodnej podoby rodinného sídla.

Výstava potrvá do 30. 6. 2024.

Ujhazy family