QR kod 2

Pridané: 04. 07. 2023

Ďalekopisný šifrovací stroj Dalibor 302.2 je predstaviteľom elektromechanického šifrovacieho zariadenia s označením aj ako ŠD-3, ktoré bolo vyvinuté na Zvláštnej správe MV ČSR a používané v armáde od r. 1962 do r. 1990. Výrobok vyrábal československý výrobca Zbrojovka Brno. Pôvodne vychádzal zo stroja ŠD-2, ktorý nebol nikdy nasadený do praxe z dôvodu veľkej poruchovosti (model ŠD-2 vychádzal z ruského šifrovacieho stroja CM-I). Je vybavený 4-radovou klávesnicou QWERTZ so zápisom (výstupom) na úzku 9 mm kontrolnú pásku. Nad klávesnicou vpravo sa nachádza rotačný číselník, na spojenie bola využívaná klasická telefónna linka. Na pravej strane sa nachádza zásobník na 5-stopovú papierovú diernu pásku so šírkou papiera 17 mm, so záznamom prichádzajúcich (alebo po prepnutí odchádzajúcich) správ. V zadnej časti sa nachádza napájací sieťový kábel (220 V, 50 Hz) a linkový kábel s kolíkovou zástrčkou, ktorý sa v režime on-line pripájal do externej linkovej zásuvky. Koncepcia stroja bola vo svojej dobe veľmi moderná, šifrovací blok bol modulom ku štandardne vyrábanému ďalekopisnému stroju a spolu tvorili kompaktný celok. Tlač znakov bola typovým kolieskom, rýchlosť 50 Bd, teda asi 400 znakov za minútu. Je vybavený zabudovaným dierovačom aj čítačkou diernej pásky.

Výroba ďalekopisov nemala v bývalom Československu tradíciu, pretože na pokrytie potrieb pošty a železnice boli dovážané ďalekopisy od východonemeckého výrobcu RFT. Aby československý výrobca dosiahol vyššiu spoľahlivosť ďalekopisu, pri konštrukcii použil bez súhlasu patenty západonemeckej firmy SIEMENS, čím boli porušené jej patentové práva. Aby nehrozili Československu súdne spory, používal sa len na území bývalého Československa v armáde, čiastočne aj na poštách.

 

                Fax so šifrátorom, model HC-4400-09 od švajčiarskej firmy Crypto AG, bol umiestňovaný na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky (SR) a zastupiteľských úradoch SR v zahraničí. Používal sa na šifrovanie a prenos kópií dokumentov pomocou bežnej telefónnej siete. Elektronické zariadenie bolo kompatibilné s akoukoľvek faxovou jednotkou, osobným počítačom. Slúžil ako faxový server, nemal žiadne obmedzenia na štandardné zariadenia, obsahoval režim opravy chýb, automatické prispôsobenie protokolu, bezpečnostný modul odolný voči neoprávnenej manipulácii, automatický alebo manuálny výber kľúčov, na ochranu proti falšovaniu, na generovanie a šifrovanie kľúčov, program pre správu kľúčov, chránenú databázu, rýchlosť od 2400 do 14400 b/s. Inštalácia a obsluha faxu bola jednoduchá.

Zariadenie vyrobila v 90. rokoch 20. storočia švajčiarska spoločnosť Crypto AG, ktorá sa špecializovala na komunikačnú a informačnú bezpečnosť. Predchodcom Crypto AG bola spoločnosť AB Cryptotechnik, založená v Štokholme (Švédsko) v roku 1920 a vyrábajúca mechanické kryptografické stroje. Počas 2. svetovej vojny spoločnosť dodala šifrovacie zariadenia  americkým jednotkám v počte až 140 000 kusov. V roku 1952 sa spoločnosť presťahovala do Švajčiarska a v roku 1970 ju tajne kúpili (a ovplyvňovali) americká spravodajská služba CIA a západonemecká spravodajská služba BND, čím sa začala Operácia Rubikon (Operácia Thesaurus). Tajná operácia slúžila na zhromažďovanie komunikačných informácií o šifrovaných vládnych komunikáciách iných krajín, teda aj Slovenskej republiky (predpokladá sa, že operácia zasiahla až 100 štátov). Tajná služba takto špehovala aj členov NATO. Dosiahlo sa to predajom technológie manipulovaného šifrovania, pričom sa využívala slabosť algoritmov.

 

                Ako ukážka kódovania znakov abecedy je vystavený písací stroj pre nevidiacich Tatrapoint A 106, ktorý je výrobkom slovenskej firmy Švec a spol., s. r. o. Vráble. Firma ročne vyrobila približne 800 kusov písacích strojov pre nevidiacich. Tento stroj umožnil písať text 6-bodovým Braillovým písmom a využíval sa najmä v začiatočných štádiách, keď bol človek nútený naučiť sa Braillovo písmo. Písací stroj Tatrapoint A 106 pracuje na princípe „Pichtovho stroja“, to znamená, že raziaci mechanizmus stojí na mieste a pohybuje sa valec s papierom. Tieto stroje zaberú na stole menej miesta, lebo ich valec sa nepohybuje do strán, sú však technicky náročnejšie a drahšie. Stroj má 8 klávesov. Šesť klávesov slúži na písanie bodov, prostredný kláves je určený na zápis medzier medzi slovami a ôsmy kláves (úplne vpravo) je určený pre spätný chod. Pisateľ môže písať jednou rukou, pričom druhú ruku môže použiť na čítanie odpisovaného textu alebo na kontrolu písaného textu. Písaný text možno kontrolovať preto, lebo body sa vypichujú do papiera zospodu a dajú sa hneď prečítať. Stroj razí pozitívny reliéf. Jedným súčasným stlačením kombinácie klávesov napíše pisateľ celé jedno písmeno. Rýchlosť písania oproti písaniu na tabuľke je až štvornásobne väčšia. Písací stroj bol vyrobený v roku 2018.