Sprievodca: Slovenské technické múzeum

Pridané: 24. 08. 2020

Vydané: 2017
Jazyk:slovenský-anglický
Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ
ĎURICOVÁ
Rozsah: 96 strán
Náklad: 1000 ks
ISBN: 978-80-9702513-2-1
Cena: 4,00 Eur