História sídelnej budovy STM

Pridané: 10. 05. 2021

Klasicizujúco-barokovo-renesančná budova v správe Slovenského technického múzea je architektonickou dominantou severnej časti centra Košíc. Stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov z 13. storočia.
V jednom z nich býval v 16. storočí kapitán Horného Uhorska a zároveň mesta Košíc Johanes Rueber z Fixendorfu. Jeho dom užívali významní cisárski vojvodcovia v protitureckých vojnách a protihabsburgských povstaniach. Jedným z nich bol generál uhorskej jazdy Ján Bornemisza (bitka na Bielej hore roku 1620). Koncom 17. storočia určil cisár Ferdinand III. Bornemiszov dom za sídlo hornouhorských kapitánov. Odvtedy bola budova po stáročia trvalým sídlom najvyšších vojenských hodnostárov.
Kapitán Horného Uhorska František Wesselenyi ju koncom 17. storočia dal stavebne zjednotiť v renesančnom slohu. Interiér budovy má charakter konglomerátu meštianskych domov so sieňou gotického „mázhausu“ a krbom z červeného mramoru s latinským oslavným nápisom na Jána Bornemiszu, ktorý v roku 1652 poručil tento dom Wesselényimu.
Počas pobytu v Košiciach sa v ňom zdržiaval František Rákoci II. a odvtedy nesie i názov Rákociho palác. V 18. storočí absolvoval komplex prestavbu v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka a neskôr prešiel rôznymi funkciami – škola, knižnica, administratívny úrad. V roku 1945 bol pridelený pre zriadenie Technického múzea v Košiciach.