K dejinám vedy, výroby a techniky na Slovensku - ich múzejná dokumentácia

Pridané: 21. 08. 2020

Zborník príspekov z konferencie
pri príležitosti 50. výročia vzniku múzea.
Vydané: 1997, 
Rozsah: 80 strán, 
Náklad: 100 ks
Cena: Nedostupné