Oznam o zatvorení - Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej

Pridané: 20. 07. 2021

Oznamujeme váženým návštevníkom, že Múzeum J. M. Petzvala
v Spišskej Belej bude 22. júna 2022 (streda) Z A T V O R E N É.
Ďakujeme za pochopenie.