Technická pamiatka Hámor v Medzeve

Pridané: 10. 05. 2021

Technická pamiatka Hámor v Medzeve predstavuje dvojohniskový, jednokladivový hámor, ktorý pôvodne slúžil na výrobu poľnohospodárskych nástrojov (motýk, rýľov, lopát, sekier, klincov a podkov) dnes už historickou technológiou výroby pomocou kladiva ‒ hámra na vodný pohon. Objekt pôvodne z 2. pol. 19. storočia je v správe Slovenského technického múzea je od roku 1966. V súčasnosti je hámor Medzev evidovaný Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod názvom "hámor Technického múzea" ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod číslom 4380.
hamor predRekonštrukcia objektu technickej pamiatky Hámor Medzev bola prioritným projektom Slovenského technického múzea v rokoch 2008 ‒ 2010. Projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu, z prioritných finančných zdrojov MK SR. Po viacročných snahách získať finančné prostriedky Slovenské technické múzeum pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii technickej pamiatky. Dôvody boli pre múzeum jednoznačné ‒ zachovanie unikátnych tradícií v regióne, pretože medzevská hámornícka výroba mala v minulosti značný význam, a to aj v širších historických, ekonomických a spoločenských súvislostiach. Hámornícka výroba v Medzeve pretrvávala viac ako šesť storočí. V období prvej ČSR, v roku 1933, bolo v Medzeve v prevádzke 95 hámrov, roku 1955 bolo 32 hámrov schopných prevádzky, roku 1960 sa pracovalo príležitostne v 4 až 5 hámroch. Hámornícka výroba pretrvala do 60-tych rokov 20-teho storočia, kedy bola táto špeciálna maloželeziarska výroba vystriedaná priemyselnou výrobou.
Technika a technológia vyvinutá v medzevských hámroch bola ojedinelá nielen na území Slovenska, ale aj v európskom meradle. Hámor v správe Slovenského technického múzea, pôvodne nazývaný ako mestský hámor, plnil v minulosti funkciu školského hámra pre medzevských kováčov. Neskôr patril rodine Tischlerovej, predstavujúcej už v období cechov významnú dynastiu medzevských kováčov. interier hamraPosledným majiteľom hámra bol Jozef Tischler, od ktorého hámor zakúpilo v roku 1966 vtedajšie Technické múzeum v Košiciach.
Stanoviť reálny program ochrany, obnovy a najmä využitia objektov priemyselného dedičstva je v súčasnom období na Slovensku veľmi náročné, najmä z dôvodu, že stav ekonomiky štátu dovoľuje pre túto oblasť vyčleniť finančné prostriedky len veľmi obmedzene. Vďaka prideleným finančným prostriedkom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2008 ‒ 2009 STM revitalizovalo túto technickú pamiatku in situ na náležitej odbornej úrovni, sprístupnilo ju a zároveň vytvára podmienky pre optimálne kultúrno-vzdelávacie využitie objektu.
Rekonštrukcia, ktorá prebiehala od roku 2008 sa týkala oživenia technológie výroby. V prvej fáze bola zameraná na zabezpečenia funkčnosti objektu, t. j, stavebné exteriérové úpravy, zabezpečenie inžinierskej činnosti, opravu objektu – obvodových drevených dĺžkových stien, vstupných otvorov, opravu krovu a šindľovej strechy, výrobu a osadenie drevenej vodnej nádrže ‒ stavadla, osadenie bleskozvodu a elektroinštalácie.
hamor duchadloV roku 2009 boli uvedené do činnosti technické a technologické zariadenia. V rámci stavebných interiérových úprav sa uskutočnila oprava ohnísk a dúchadlových komôr. Následne, v rámci modernizácie expozície, bola uskutočnená oprava hámorníckeho vodného kladiva, brúsky a nákov, výroba nových vodných kolies. V roku 2010 boli doriešené exteriérové práce, obnova vodnej hate (rezervoára) hámra s vyriešením prívodu vody.

 


hamor nastrojeV konečnej fáze, v hámri s oživenou technológiou výroby, doplnilo STM interiér hámra všetkými autentickými nástrojmi, pomôckami a vybranými zbierkovými predmetmi medzevských výrobkov, ktoré sa STM podarilo získať v rámci akvizičnej činnosti v roku 2009 od žijúcich potomkov majiteľov bývalých medzevských hámrov. V interiéri hámra STM prezentuje hámornícke zariadenie, nástroje a výrobky formou špecializovanej expozície maloželeziarskej výroby. Vzhľadom na to, že ide o pamiatkový objekt, dbá sa na zachovanie pôvodného prostredia i v blízkom exteriéri, aby sa dosiahla maximálnou mierou autentickosť pamiatky.
Hámor v Medzeve, ktorý spravuje Slovenské technické múzeum, predstavuje svojím spôsobom „živú technickú pamiatku“, ktorá umožňuje predvádzať návštevníkom historickú technológiu výroby náradia kovaním pomocou vodného kladiva. V svojráznom prostredí hámra si návštevníci môžu predstaviť dôvtip a um medzevských kováčov.