Deň ESA na Slovensku

Pridané: 22. 03. 2023

Dňa 15. 3. 2023 sa v Slovenskom technickom múzeu uskutočnilo sprievodné podujatie k akcii Deň ESA (Deň Európskej vesmírnej agentúry) na Slovensku pod názvom Čaro astronómie. Účastníci prehliadky ako osobnosti z oblasti vesmírneho výskumu a vývoja, vesmírnej agentúry, kozmonauti, vedci, akademici a i. si mali možnosť pozrieť najstaršie planetárium na Slovensku, ako aj modely telúrií, armiláriek a pod. O 16.30 hod. bola prezentácia v anglickom jazyku a o 17.30 v slovenčine.