Verejný odpočet činnosti STM za rok 2022

Pridané: 22. 03. 2023

Slovenské technické múzeum bude informovať o výsledkoch odborných múzejných činností − akvizičnej, odbornom ošetrovaní a starostlivosti o zbierkové predmety, expozičnej a výstavnej činnosti, výstupoch výskumnej činnosti, podujatiach odbornej-metodickej činnosti i podujatiach pre širokú verejnosť, o návštevnosti, investičných akciách a hospodárskych výsledkoch v roku 2022.