Zbierky dejín techniky IV. - zborník

Pridané: 24. 08. 2020

VEDA A TECHNIKA V OBDOBÍ ČESKOSLOVENSKA
Zborník príspevkov z odborného programu
IV. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS
Košice 2018
Vydané: 2018
Rozsah :132 strán
Náklad : 150 ks
ISBN 978-80-972513-5-2
ISBN 978-80-972513-6-9
Cena : nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme.