Kaštieľ v Budimíre

hodiny ako zbierkove predmety
RODNÝ LIST HODÍN

Program pre 2.– 5. ročník ZŠ
každý utorok v mesiaci február (45 minút)

V programe sa žiaci oboznámia s evidenciou hodín ako zbierkových predmetov, ich začlenením do zbierkového fondu a prezentovaním v expozícii. Deťom priblížime tajomstvá práce v múzeu.

 

symboly v erboch 
SYMBOLY V ERBOCH

Program pre 5. a 7. ročník ZŠ
každý utorok v mesiaci apríl (45 minút)

Žiaci získajú základné poznatky z heraldiky, z tvorby rodových erbov, spoznajú ich symboliku, farby, kovy, znaky, figúry a naučia sa čítať rodový erb.

 

Kaštieľ v Budimíre
Expozícia historických hodín
Budimír 6
044 43 Budimír
+421 55 69 582 94
+421 918 965 700
kastiel.budimir@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk