Múzeum kinematografie r. Schusterovej v Medzeve

Hamor v Medzeve
HA-HA HRAVÝ HÁMOR

3.– 7. ročník ZŠ
každý utorok v mesiacoch máj a jún

Žiaci sa dozvedia, ako vznikali pracovné nástroje tvárnené kovaním v hámroch. Získajú základné poznatky o vybavenosti hámrov, o princípe fungovania s ukážkou práce hámra, ako aj poznatky o využití vodnej energie.

 

kinematograficka technika
VÝVOJ KINEMATOGRAFICKEJ TECHNIKY

Program pre 7. – 9. ročník ZŠ
každý utorok v mesiacoch október a november

Študenti sa oboznámia s historickým prehľadom kinematografie, vývojom kinematografických a projektorových prístrojov. Uvidia ukážky počiatkov 3D zobrazenia a 209 unikátnych kinematografických a projektorových prístrojov.

 

 

Múzeum kinematografie r. Schusterovej v Medzeve
Štóska 16
044 25 Nižný Medzev
+421 918 965 701
muzeum.medzev@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk