Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej

objektiv sosovka a ine
OPTICKÉ KLAMY – ZA TAJOMSTVOM OPTIKY

Program pre 7. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník SŠ a G
každý štvrtokv mesiacoch september a október (45 minút)

Optika je základom všetkého. Za tajomstvom optiky sa však ukrýva šošovka. Dozviete sa o šošovke v objektíve fotoaparátu, symetrickej optike, o jej výrobe, brúsení z číreho skla, o spojkách a rozptylkách, ktoré menia smer svetelných lúčov.

 

Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej
Adresa: Petzvalova 30, 059 01 Spišská Belá
+421 52 45 913 07
+421 918 965 699
muzeum.petzval@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk