Múzeum kinematografie r. Schusterovej v Medzeve

vyvoj kinematografickej techniky
VÝVOJ KINEMATOGRAFICKEJ TECHNIKY

Program pre 7. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník SŠ a G
každý utorok v mesiacoch október a november

Študenti sa oboznámia s historickým prehľadom kinematografie, vývojom kinematografických a projektorových prístrojov. Uvidia ukážky počiatkov 3D zobrazenia a 209 unikátnych kinematografických a projektorových prístrojov.

 

 

Múzeum kinematografie r. Schusterovej v Medzeve
Štóska 16
044 25 Nižný Medzev
+421 918 965 701
muzeum.medzev@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk