Výstava STM v Krosne – Skladovanie a distribúcia soli v Solivare

Pridané: 25. 08. 2021

V Centre dedičstva skla v Krosne STM-Múzeum Solivar v Prešove prezentuje výstavu Skladovanie a distribúcia soli v Solivare. Ide o prvú aktivitu mikroprojektu “Kultúrne dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách”, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Už dnes sa tešíme na prezentáciu poľského partnera u nás - už 4. 9. 2021 v STM-Múzeum Solivar v Prešove.