Geodetická technika v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea Košice

Pridané: 21. 08. 2020

Autor: Jaremová, D.
Vydané: 2010
Jazyk vydania: SK/EN 
Náklad: 500 ks
Rozsah: 136 strán
ISBN: 978-80-89082-32-2
Cena: 5,00 Eur