Priemyselné dedičstvo ako súčasť kultúrneho dedičstva

Pridané: 21. 08. 2020

Zborník príspekov z medzinárodnej konferencie,
Košice - Šugov, 2004
Vydané: 2004
Rozsah: 145 strán
Náklad: 100 ks
Cena: Nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme.