Technické kreslenie

Pridané: 21. 08. 2020

Autori: Ing. Ladislav Klíma a kol.

Rok realizácie: 2015

Jazyk: Slovenčina

Realizované prezentácie: STM Košice /V. - VII. 2015/

Sprievodné materiály: Katalóg k výstave

Plocha: 100 m2

Prevedenie:

  • 5 pultových vitrín (Oktanorm, 1030 x 535 x 800 mm)
  • 30 rámovaných výkresov
  • 15 závesných panelov (820 x 1120mm)
  • 2 vitríny (Oktanorm 1030 x 1030 x 2140 mm)
  • 2 voľne stojace exponáty

Variabilita: áno

Anotácia:
Výstava približuje vývoj, spôsoby a metódy technického kreslenia z pohľadu histórie. Prostredníctvom 30 zarámovaných výkresov reprezentuje nosné odbory STM - baníctvo, stavebníctvo, elektrotechniku, priemyselný dizajn. Okrem dvojrozmerných dokumentov je doplnená o dobovú literatúru, ukážky technickej ilustrácie, rysovacie pomôcky a nástroje používané v technickom kreslení v nedávnej minulosti.

Podmienky výpožičky: ak neurčí zmluva inak náklady na prevoz, propagácia ...

Garant výstavy: Ing. L. Klíma; ladislav.klima@stm-ke.sk; +421 918 965 711

Posledná aktualizácia: 26. 5. 2015